Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
Ogólnopolski Katalog Spółdzielni Socjalnych Spółdzielnia Socjalna WwwPromotion

Projekt: "Profesjonalizacja spółdzielni socjalnych"
Opis projektu...
Projekt "Profesjonalizacja spółdzielni socjalnych" współfinansowany jest ze środków PO FIO 2010
Priorytet 4 - Rozwój przedsiębiorczości społecznej, obszar wsparcia - Przedsiębiorczość społeczna.
Spółdzielnie socjalne w prawie polskim pojawiły się w ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych, której istotą jest prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa w oparciu o osobistą pracę jej członków. W ustawie określono jednocześnie, podstawowe zasady, którymi kieruje się spółdzielnia socjalna. Przede wszystkim wskazano, iż działa ona na rzecz:
- społecznej reintegracji jej członków, przez co należy rozumieć działania mające na celu odbudowanie i podtrzymanie umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu,
- zawodowej reintegracji jej członków, przez co należy rozumieć działania mające na celu odbudowanie i podtrzymanie zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy.
Zatem cele stojące przed spółdzielnią socjalną są dużo szersze niż przed jakimkolwiek podmiotem ekonomicznym, dlatego też wymagają one wciąż wsparcia ze strony państwa i innych podmiotów. W/g danych z Krajowego Rejestru Sądowego oraz Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych na dzień 12 lipca 2010 r. zarestrowanych było w Polsce 238 spółdzielni socjalnych. Zaobserwować można dużą dynamikę wzrostu aktywności grup inicjujących powstawanie nowych spółdzielni. To bardzo pozytywny trend rozwoju gospodarki społecznej. Niestety, na podstawie obserwacji niezbicie wynika, że tylko ok. 2/3 zarejestrowanych spółdzielni socjalnych jest aktywna gospodarczo, zaś pozostała część spółdzielni nie podjęła działalności gospodarczej lub ją zawiesiła. Wśród przyczyn tego zjawiska, oprócz aspektów związanych z ogólną sytuacją gospodarczą, prawną czy panujących w społeczeństwie stereotypom, zauważamy niedoskonałą profesjonalizację działalności gospodarczej spółdzielni socjalnych. Na otwartym rynku pracy, w warunkach ostrej konkurencji, spółdzielnie muszą dostosować się do panujących standardów rynkowych.

Cel projektu

Ogólnym celem projektu jest promocyjne wsparcie i wzmocnienie sektora ekonomi społecznej - w szczególności spółdzielni socjalnych - podmiotów gospodarki społecznej niezbędnych do stabilnego i zrównoważonego wzrostu gospodarczego, niezbędnych do zwiększania wartości gospodarczej służącej potrzebom społecznym oraz sprawiedliwszego podziałowi zysków, podmiotów które skutecznie mogą korygować nierówności na rynku pracy i pogłębiać demokrację gospodarczą. Budowanie marki firmy i pozytywnego jej wizerunku to konieczny warunek do rozwoju spółdzielni socjalnych, a tym samym lepszej kondycji ekonomicznej jej członków i ich rodzin.

Grupa docelowa

Projekt skierowany jest bezpośrednio do podmiotów ekonomii społecznej - spółdzielni socjalnych. Komponent promocyjny ma za zadanie dostarczenie kompleksowej usługi promującej ideę spółdzielczości socjalnej w Polsce i obejmuje przedsięwzięcie w postaci zaprojektowania, wykonania, opublikowania w Internecie, bieżącego aktualizowania oraz wypozycjonowania witryny: "Ogólnopolskiego Katalogu Branżowego Spółdzielni Socjalnych".

Projekt realizowany będzie zgodnie z polityką równych szans i dobrowolnością uczestniczenia w nim, bez względu na lokalizację podmiotu, rodzaj wykonywanej działalności gospodarczej czy strukturę członkowską w spółdzielni. Przy tych działaniach wykorzystamy bieżące monitorowanie rozwoju spółdzielczości socjalnej w Polsce.

Więcej informacji o projekcie: pss.promotion.org.pl >>


Copyright © Wrocław 2010-2021: Spółdzielnia Socjalna WwwPromotion | Ośrodek KołobrzegButy Robocze Wrocław

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody
na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce Prywatności Polityka prywatności. Korzystając z serwisu akceptujesz jej postanowienia.