Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
Ogólnopolski Katalog Spółdzielni Socjalnych Spółdzielnia Socjalna WwwPromotion

Projekt FIO 2017: "Silna spółdzielnia socjalna to silna rodzina"
Opis projektu...
Projekt "Silna spółdzielnia socjalna to silna rodzina" współfinansowany jest ze środków
FIO 2017 Priorytet 2 - Aktywne społeczeństwo, kierunek działania - Rozwój przedsiębiorczości społecznej.
O projekcie

Źródłem i inspiracją do opracowania niniejszego projektu są nasze 11-letnie obserwacje powstającej i rozwijającej się przedsiębiorczości społecznej w Polsce oraz zebrane doświadczenia i dogłębne zdiagnozowanie rzeczywistych potrzeb członków spółdzielni socjalnych - uczestników projektów realizowanych w ubiegłych latach. Na podstawie zgłaszanych postulatów, posiadając duży potencjał merytoryczny, pragniemy podzielić się własnymi doświadczeniami i ukazać beneficjentom projektu aspekty funkcjonowania spółdzielni socjalnych w sposób praktyczny i adekwatny do ich oczekiwań. W ramach projektu planujemy przeprowadzić spotkania o charakterze szkoleniowo-informacyjno-doradczym dla grup składających się z reprezentantów zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym i aktywnych gospodarczo spółdzielni socjalnych z terenu całej Polski. Umożliwi to beneficjentom poznanie w praktyczny sposób wszystkich aspektów prawidłowego funkcjonowania spółdzielni socjalnej, a tym samym, przygotuje do obowiązkowej lustracji ustawowej.

Wykorzystując nasze sprawdzone w praktyce umiejętności oraz efekty realizowanych w poprzednich latach przedsięwzięć, przewidujemy kontynuację rozbudowy, aktualizację i dynamiczną promocję internetowego "Ogólnopolskiego Katalogu Branżowego Spółdzielni Socjalnych". Działania te przyczynią się do wypromowania i upowszechnienia działalności polskich spółdzielni socjalnych i umożliwią zwiększenie aktywności spółdzielców socjalnych w życiu publicznym na rzecz swoich wspólnot i społecznie użytecznych inicjatyw lokalnych.

Cel projektu

Głównym celem projektu jest zwiększenie zaangażowania spółdzielców socjalnych w sferze działań obywatelskich poprzez funkcjonalne i konkretne wzmocnienie możliwości rozwojowych podmiotów ekonomii społecznej - spółdzielni socjalnych przy pomocy edukacyjno-doradczego wsparcia ich działalności w zakresie prawnych aspektów funkcjonowania oraz nałożonych na nie przez ustawodawcę zadań statutowych na rzecz reintegracji społecznej i zawodowej swoich członków, ich rodzin, a także przedsięwzięć społecznie użytecznych w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie - w tym działalności na rzecz rodziny i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Działania projektowe

W ramach projektu planujemy przeprowadzić spotkania o charakterze szkoleniowo-informacyjno-doradczym dla grup składających się z osób funkcyjnych w zarządach spółdzielni socjalnych. Zrealizowanie szkoleń przygotowujących spółdzielnie socjalne do procesu lustracji, obejmujące wszelkie aspekty podejmowania przedsięwzięć gospodarczych oraz ze sfery pożytków publicznych, to konkretne podniesienie wiedzy liderów spółdzielni, co w bezpośredni sposób przełoży się na dobre, zgodne z prawem zarządzanie i prowadzenie swoich podmiotów, a w konsekwencji przyczyni się do wzmocnienia pozycji spółdzielni socjalnych jako równoważnego partnera dla podmiotów z rynku pracy oraz administracji publicznej, zwiększy poczucie przynależności i tożsamości sektorowej. Spotkania te, oprócz możliwości nabycia przedmiotowej wiedzy, będą okazją do wymiany dotychczasowych doświadczeń spółdzielców socjalnych.

Zobacz fotorelacje ze szkoleń >>

Aby uzyskać więcej informacji o rekrutacji - zapytaj poprzez e-mail: biuro@promotion.org.pl e-mail

Wykorzystując nasze sprawdzone w praktyce umiejętności oraz efekty realizowanych w poprzednich latach przedsięwzięć, przewidujemy kontynuację rozbudowy, aktualizację i dynamiczną promocję internetowego "Ogólnopolskiego Katalogu Branżowego Spółdzielni Socjalnych". Biorąc pod uwagę wielką rolę internetu, zwłaszcza w budowaniu marki firm i pozytywnego ich wizerunku, działania promocyjne i marketingowe to konieczny warunek do rozwoju spółdzielni socjalnych z korzyścią dla samych spółdzielców, ich rodzin oraz wspólnot lokalnych. Komponent ten pomoże też zrealizować cel dalekosiężny, tj. wykreowanie w świadomości społecznej wizerunku spółdzielni socjalnej nie tylko jako podmiotu gospodarczego, ale też jako trwałego elementu aktywności społecznej i obywatelskiej.

Reprezentantów spółdzielni socjalnych zainteresowanych uzupełnieniem danych w katalogu prosimy o przesyłanie stosownych informacji do administratora witryny: biuro@promotion.org.pl e-mail
Copyright © Wrocław 2010-2020: Spółdzielnia Socjalna WwwPromotion | Spotkania biznesowe Wrocławsklep bhp

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody
na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce Prywatności Polityka prywatności. Korzystając z serwisu akceptujesz jej postanowienia.