Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
Ogólnopolski Katalog Spółdzielni Socjalnych Spółdzielnia Socjalna WwwPromotion

Projekt: "Wiedza i promocja - kluczowe czynniki sukcesu spółdzielni socjalnej"
Opis projektu...
Projekt "Wiedza i promocja - kluczowe czynniki sukcesu spółdzielni socjalnej" współfinansowany jest ze środków PO FIO 2012
Priorytet 4 - Rozwój przedsiębiorczości społecznej, obszar wsparcia - Przedsiębiorczość społeczna.
O projekcie

Docelowymi odbiorcami zakładanych efektów projektu będą członkowie zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym i aktywnych gospodarczo spółdzielni socjalnych z terenu całej Polski. Głównym celem projektu jest funkcjonalne i konkretne wzmocnienie możliwości rozwojowych spółdzielni socjalnych poprzez wsparcie ich działalności w zakresie nałożonych na nie przez ustawodawcę zadań w obszarze realizowania statutowych działań na rzecz reintegracji społecznej i zawodowej ich członków (przygotowanie do obowiązkowej lustracji ustawowej) oraz poprzez profesjonalne promowanie i upowszechnianie działalności gospodarczej spółdzielni socjalnych (ogólnopolski internetowy katalog branżowy spółdzielni socjalnych). Zrealizowanie tych przedsięwzięć umożliwi beneficjentom poznanie w praktyczny sposób wszystkich aspektów prawidłowego funkcjonowania spółdzielni socjalnej oraz przyczyni się do wypromowania i szerokiego dotarcia ze swoją ofertą gospodarczą do potencjalnych klientów.

Źródłem i inspiracją do opracowania niniejszego projektu są nasze 7-letnie obserwacje powstającej i rozwijającej się spółdzielczości socjalnej w Polsce. Posiadając duży potencjał merytoryczny, pragniemy podzielić się własnymi doświadczeniami i ukazać beneficjentom projektu aspekty funkcjonowania spółdzielni socjalnych w sposób praktyczny i adekwatny do ich oczekiwań. W ramach projektu planujemy przeprowadzić 4 trzydniowe spotkania o charakterze szkoleniowo-informacyjno-doradczym dla sześcioosobowych grup składających się z osób funkcyjnych w zarządach spółdzielni socjalnych, a także wykorzystując nasze sprawdzone w praktyce umiejętności oraz efekty realizowanego z powodzeniem w 2010 r. projektu PO FIO "Profesjonalizacja spółdzielni socjalnych", przewidujemy rozbudowę, aktualizację i dynamiczną promocję internetowego "Ogólnopolskiego Katalogu Branżowego Spółdzielni Socjalnych".

Cel projektu

W związku z charakterem naszych działań oraz wyznaczeniem grupy docelowej, celem projektu jest merytoryczne wsparcie i wzmocnienie sektora ekonomi społecznej - w szczególności spółdzielni socjalnych - podmiotów gospodarki społecznej niezbędnych do stabilnego i zrównoważonego wzrostu gospodarczego, niezbędnych do zwiększania wartości gospodarczej służącej potrzebom społecznym oraz sprawiedliwszego podziałowi zysków, podmiotów które skutecznie mogą korygować nierówności na rynku pracy i pogłębiać demokrację gospodarczą. Jesteśmy pewni, iż właściwie zidentyfikowaliśmy problem, a zrealizowanie naszego przedsięwzięcia przyczyni się do promocji i rozwoju reintegracji społeczno-zawodowej osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem w obszarze spółdzielczości socjalnej.

Działania projektowe

W części edukacyjno-doradczej chcemy "wykorzystać" obligatoryjną konieczność poddawania się lustracji ustawowej przez spółdzielnie socjalne. Zrealizowanie szkoleń przygotowujących spółdzielnie socjalne do procesu lustracji, to podniesienie wiedzy liderów spółdzielni na ten temat, co w bezpośredni sposób przełoży się na dobre, zgodne z prawem zarządzanie i prowadzenie swoich podmiotów, a w konsekwencji przyczyni się do wzmocnienia pozycji spółdzielni socjalnych jako równoważnego partnera dla podmiotów z rynku pracy oraz administracji publicznej, zwiększy poczucie przynależności i tożsamości sektorowej. Zakres merytoryczny szkoleń obejmuje temat: "Przygotowanie spółdzielni socjalnych do procesu lustracji ustawowej". Celem lustracji spółdzielni jest m.in. sprawdzenie przestrzegania przez spółdzielnię przepisów prawa i postanowień statutu oraz uchwał i regulaminów, zbadanie przestrzegania przez spółdzielnię prowadzenia przez nią działalności w interesie ogółu członków, kontrola gospodarności, celowości i rzetelności realizacji przez spółdzielnię jej celów ekonomicznych oraz reintegracyjnych, udzielanie organizacyjnej i instruktażowej pomocy w usuwaniu stwierdzonych nieprawidłowości. Ze względu na indywidualny charakter problematyki dotyczącej działalności poszczególnych spółdzielni socjalnych przyjęto zasadę przeprowadzania zajęć w małych grupach, tak aby w sposób selektywny zdiagnozować konkretne potrzeby uczestników. Weźmie w nich udział razem 24-ch przedstawicieli spółdzielni socjalnych. Szkolenia zostaną przeprowadzone we wrześniu, październiku, listopadzie i grudniu 2012 w czterech cyklach:
I. 3-dniowe obejmujące w sumie 18 godzin szkoleniowych dla 6-ciu uczestników projektu;
II. 3-dniowe obejmujące w sumie 18 godzin szkoleniowych dla 6-ciu uczestników projektu;
III. 3-dniowe obejmujące w sumie 18 godzin szkoleniowych dla 6-ciu uczestników projektu;
IV. 3-dniowe obejmujące w sumie 18 godzin szkoleniowych dla 6-ciu uczestników projektu.

Zgłoszenie do skorzystania z tej bezpłatnej usługi wymaga wypełnienia deklaracji uczestnictwa wraz z informacją o uzyskanej pomocy de minimis. Aby uzyskać więcej informacji o rekrutacji - zapytaj poprzez e-mail: biuro@promotion.org.pl e-mail

Zobacz fotorelacje ze szkoleń >>

Działania projektowe w części marketingowo-promocyjnej obejmują bezpośrednie wsparcie promocyjne na witrynie internetowej - ogólnopolskim katalogu branżowym spółdzielni socjalnych - istniejących oraz nowopowstałych, aktywnych gospodarczo spółdzielni socjalnych. Przyjmie to postać wykazu zawierającego skondensowaną charakterystykę działalności gospodarczej spółdzielni w podziale na branże. Biorąc pod uwagę wielką rolę internetu w sferze działalności gospodarczej, zwłaszcza w pozyskiwaniu tą drogą kontrahentów i klientów, komponent ten przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności oferowanych usług i produktów przez spółdzielnie socjalne. Budowanie marki firmy i pozytywnego jej wizerunku, profesjonalizacja działań promocyjnych i marketingowych to konieczny warunek do rozwoju spółdzielni socjalnych, a tym samym lepszej kondycji ekonomicznej jej członków i ich rodzin. Reprezentantów spółdzielni socjalnych zainteresowanych uzupełnieniem danych w katalogu prosimy o przesyłanie stosownych informacji do administratora witryny: biuro@promotion.org.pl e-mail
Copyright © Wrocław 2010-2020: Spółdzielnia Socjalna WwwPromotion | Wrocławski Park PrzemysłowyPółmaska filtrująca WrocławEuroNowa

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody
na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce Prywatności Polityka prywatności. Korzystając z serwisu akceptujesz jej postanowienia.