Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
Ogólnopolski Katalog Spółdzielni Socjalnych Spółdzielnia Socjalna WwwPromotion

Spółdzielnie Socjalne - spis zawiera skondensowan± charakterystykę działalno¶ci gospodarczej w podziale na branże
Od¶nieżanie...
   

 

 
 


Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna "PROGRESS"
Od¶nieżanie posesji, dachów

55-020 Żórawina, al. Niepodległo¶ci
tel.: 501217464 ; 697898562
e-mail: ssprogress@op.pl
www: www.wssprogress.pl
 
     
   

 

 
 


Spółdzielnia Socjalna "INVEST"
Od¶nieżanie

57-400 Nowa Ruda, ul. Zaułek 11
tel.: 74 8143480 ; 730090301
e-mail: spoldzielnia.invest@op.pl
www: www.spoldzielniainvest.pl
 
     
   

 

 
 


ZIELONA MILA Spółdzielnia Socjalna
Prace zwi±zane z zimowym utrzymaniem

56-100 Wołów, ul. Ko¶ciuszki 27
tel.: 795864490 ; 794936179
e-mail:
www:
 
     
   

 

 
 


NAD BARYCZˇ Spółdzielnia Socjalna
Od¶nieżanie prywatnych posesji, dróg, chodników

56-210 W±sosz, pl. Wolno¶ci 17
tel.: 729367073
e-mail:
www:
 
     
   

 

 
 


"ARTE" Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna
Od¶nieżanie

58-260 Bielawa, ul. Nowobielawska 5
tel.: 535342279 ; 513816707
e-mail: biuro@arte.bielawa.pl
www: arte.bielawa.pl
 
     
   

 

 
 


Bolesławiecka Spółdzielnia Socjalna "BSS"
Zimowe od¶nieżanie

59-700 Bolesławiec, ul. Dolne Młyny 23
tel.: 663434324 ; 503591901
e-mail: spoldzielniabss@o2.pl
www: bss.boleslawiec.pl
 
     
   

 

 
 


Spółdzielnia Socjalna "BYDGOSZCZANKA"
Od¶nieżanie terenu

85-871 Bydgoszcz, ul. Smoleńska 43
tel.: 52 3629970
e-mail: sekretariat@bydgoszczanka.eu
www: bydgoszczanka.eu
 
     
   

 

 
 


Spółdzielnia Socjalna "RAZEM"
Od¶nieżanie osiedli, chodników, ulic, placów

87-220 Radzyń Chełmiński, ul. Mańkowskiego 1
tel.: 512633208
e-mail: biuro@razem.zis.com.pl
www:
 
     
   

 

 
 


Markowicka Spółdzielnia Socjalna NAZARET
Zabezpieczanie ro¶lin na zimę, od¶nieżanie

88-320 Strzelno, Markowice 5
tel.: 52 3181767
e-mail: nazaret@markowice.eu
www: www.markowice.com
 
     
   

 

 
 


Spółdzielnia Socjalna "KORONOWIANKA"
Od¶nieżanie

86-010 Koronowo, Szosa Kotomierska 3
tel.: 52 3303529
e-mail: biuro@koronowianka.pl
www: www.koronowianka.pl
 
     
   

 

 
 


Spółdzielnia Socjalna "WSPÓŁPRACA"
Sprz±tanie - usuwanie ¶niegu

87-100 Toruń, ul. Przedzamcze 12
tel.: 56 6964907 ; 605255619
e-mail: spoldzielnia.wspolpraca@gmail.com
www: sswspolpraca.one.pl
 
     
   

 

 
 


Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna "AS"
Od¶nieżanie

20-060 Lublin, ul. B. Głowackiego 35
tel.: 793621747
e-mail:
www:
 
     
   

 

 
 


Spółdzielnia Socjalna ARKA
Od¶nieżanie terenu

22-672 Susiec, ul. Tomaszowska 100
tel.: 790391001
e-mail:
www: arka.susiec.pl
 
     
   

 

 
 


Spółdzielnia Socjalna "NIED¬WIADEK"
Od¶nieżanie

21-412 Adamów, ul. Cmentarna 93
tel.: 503720690
e-mail: spoldzielnianiedzwiadek@adamow.pl
www:
 
     
   

 

 
 


Spółdzielnia Socjalna "PROMYK"
Od¶nieżanie

66-003 Zabór, ul. Lipowa 15
tel.: 68 3218300 ; 68 3218303
e-mail: ugzabor@gminazabor.pl
www:
 
     
   

 

 
 


Spółdzielnia Socjalna "RAZEM DO SUKCESU"
Od¶nieżanie dachów, podjazdów, chodników

68-219 Tuplice, ul. Mickiewicza 27
tel.: 683625729
e-mail:
www: spoldzielnia.tuplice.pl
 
     
   

 

 
 


Spółdzielnia Socjalna "COMMUNAL SERVICE"
Od¶nieżanie

95-060 Brzeziny, ul. Sienkiewicza 10/12
tel.: 42 2351752 ; 669448808
e-mail: biuro@communalservice.pl
www: communalservice.pl
 
     
   

 

 
 


Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna "SPEED SERVICE"
Od¶nieżanie

91-035 ŁódĽ, ul. Lutomierska 131
tel.: 507331011 ; 693167088 ; 667017417
e-mail: wssspeedservicelodz@gmail.com
www:
 
     
   

 

 
 


Spółdzielnia Socjalna "ROBELIA"
Od¶nieżanie

92-701 ŁódĽ, Byszewy 1/42
tel.: 509035132 ; 667953244
e-mail: robelia.soc@gmail.com
www:
 
     
   

 

 
 


Rawsko-Bialska Spółdzielnia Socjalna "NADZIEJA I PRACA"
Od¶nieżanie

96-200 Rawa Maz., ul. Katowicka 24E
tel.: 46 8142619
e-mail: biuro@spoldzielniarawa.pl
www: spoldzielniarawa.pl
 
     
   

 

 
 


Spółdzielnia Socjalna ZIELONE PABIANICE
Od¶nieżanie chodników, parków, parkingów, dachów, usuwanie sopli

95-200 Pabianice, ul. Partyzancka 31
tel.: 510747722
e-mail: kontakt@zielonepabianice.org
www: www.zielonepabianice.org
 
     
   

 

 
 


Spółdzielnia Socjalna PUERCO
Od¶nieżanie

95-010 Stryków, Kiełmina 14
tel.:
e-mail:
www:
 
     
   

 

 
 


Spółdzielnia Socjalna "CEDRUS"
Od¶nieżanie ręczne oraz przy pomocy od¶nieżarek

31-979 Kraków, ul. Samostrzelnika 4
tel.: 537444472 ; 537444417
e-mail: biuro@cedrus-krakow.pl
www: www.cedrus-krakow.pl
 
     
   

 

 
 


Spółdzielnia Socjalna "KOBIERZYN"
Od¶nieżanie

30-393 Kraków, ul. Babińskiego 29/19/1
tel.: 519482682
e-mail: biuro@kobierzyn.org
www: kobierzyn.org
 
     
   

 

 
 


Spółdzielnia Socjalna "CZYSTO¦Ć"
Od¶nieżanie dróg gminnych i chodników

38-307 Sękowa, Sękowa 181
tel.: 18 5340888
e-mail: kontakt@spoldzielniaczystosc.info
www: www.spoldzielniaczystosc.info
 
     
   

 

 
 


Spółdzielnia Socjalna PUCU¦
Od¶nieżanie chodników

33-395 Chełmiec, ul. Papieska 2
tel.: 18 4145656
e-mail: pucus@chelmiec.pl
www: spoldzielnia-pucus.pl
 
     
  

 

 
 


Osiedlowa Spółdzielnia Socjalna "PRAGA"
Od¶nieżanie

03-507 Warszawa, ul. Witebska 4
tel.: 608229685 ; 602632732
e-mail: g_laskowski1952@tlen.pl
www:
 
    
  

 

 
 


Ursynowska Spółdzielnia Socjalna "URSERWIS"
Od¶nieżanie

02-785 Warszawa, ul. Surowieckiego 4/127
tel.: 508128530 ; 509130099
e-mail: klimajan@interia.pl
www:
 
    
   

 

 
 


Spółdzielnia Socjalna "SZANSA"
Od¶nieżanie na wysoko¶ciach, chodników, posesji, parkingów, osiedli

05-540 Zalesie Górne, Jaroszowa Wola, ul. Działkowa 15
tel.: 512858500 ; 669336040 ; 500640202
e-mail: sp.s-szansa@wp.pl
www:
 
     
   

 

 
 


"EMETUS" Spółdzielnia Socjalna
Od¶nieżanie podjazdów, chodników, parkingów

09-414 Brudzień Duży, ul. Dobrzyńska 9
tel.: 507015463 ; 797699510
e-mail:
www:
 
     
  

 

 
 


Spółdzielnia Socjalna "OSA"
Od¶nieżanie dachów, usuwanie sopli i nawisów ¶nieżnych

01-601 Warszawa, ul. Krasińskiego 8/19
tel.: 507347319 ; 501499656
e-mail: spoldzielnia.osa@gmail.com
www:
 
    
   

 

 
 


POMOCNI Spółdzielnia Socjalna
Od¶nieżanie

06-400 Ciechanów, ul. Fabryczna 8
tel.: 512005237
e-mail: pomocni.ciechanow@gmail.com
www:
 
     
   

 

 
 


Spółdzielnia Socjalna SERWIS KOMUNALNY
Zimowe i pozimowe utrzymanie porz±dku i czysto¶ci na drogach

08-117 Wodynie, ul. Siedlecka 43
tel.: 608306980
e-mail: biuroserwiskomunalny@gmail.com
www:
 
     
   

 

 
 


Spółdzielnia Socjalna PODNIEBNI
Likwidowanie zagrożeń (nawisy ¶nieżne, sople lodu, obluzowane tynki)

01-779 Warszawa, ul. Krasińskiego 38B/13
tel.: 500404106
e-mail: biuro@podniebni.eu
www: www.podniebni.eu
 
     
   

 

 
 


Spółdzielnia Socjalna "AZALIA"
Od¶nieżanie

37-310 Nowa Sarzyna, ul. K.E.N. 5
tel.: 17 7177493 ; 792901783
e-mail: sl.lidia@hotmail.com
www:
 
     
   

 

 
 


Spółdzielnia Socjalna PROMOTOR
Od¶nieżanie

38-130 Frysztak, ul. Mostowa 9
tel.: 792299633 ; 509898690
e-mail: spoldzielnia.soc.promotor@wp.pl
www: www.spoldzielniapromotor.pl
 
     
   

 

 
 


Spółdzielnia Socjalna "EKO-MADBUD"
Od¶nieżanie parkingów, placów, chodników

36-040 Boguchwała, ul. Tkaczowa 146A/11
tel.: 607097748
e-mail: spoldzielniaekomadbud@gmail.com
www: www.ekomadbud.com.pl
 
     
   

 

 
 


Gniewińska Spółdzielnia Socjalna
Od¶nieżanie chodników

84-252 Zamostne, ul. Wejherowska 24A
tel.: 58 6706655 ; 535103135
e-mail:
www:
 
     
   

 

 
 


Spółdzielnia Socjalna "STEGNA SERWIS"
Od¶nieżanie dróg i chodników, posesji, terenów o¶rodków wypoczynkowych

82-103 Stegna, ul. Gdańska 7
tel.: 53 6235943
e-mail: biuro@stegnaserwis.org
www: stegnaserwis.org
 
     
   

 

 
 


Spółdzielnia Socjalna "RAZEM"
Od¶nieżanie

77-230 Kępice, ul. Buczka 1
tel.: 59 8576621
e-mail: spoldzielniarazem@kepice.pl
www:
 
     
   

 

 
 


Gminna Spółdzielnia Socjalna "PRZYSZŁO¦Ć"
Od¶nieżanie dróg oraz chodników

42-265 D±browa Zielona, pl. Ko¶ciuszki 49
tel.: 530111105
e-mail: gssp@op.pl
www:
 
     
   

 

 
 


Spółdzielnia Socjalna "PORACTIVE"
Od¶nieżanie

42-360 Poraj, ul. Jasna 21
tel.: 664916334
e-mail: biuro@poractive.pl
www: www.poractive.pl
 
     
   

 

 
 


Spółdzielnia Socjalna "ŁONIOWIANKA"
Od¶nieżanie w okresie zimowym

27-670 Łoniów, Łoniów 56/1A
tel.: 15 8669202
e-mail: spoldzielnia.loniowianka@gmail.com
www: loniowianka.loniow.pl
 
     
   

 

 
 


¦więtokrzyska Spółdzielnia Socjalna "CLEAN SPACE"
Od¶nieżanie dachów i terenu

25-502 Kielce, ul. Paderewskiego 29/4
tel.: 504132080
e-mail: biuro@cleanspace.pl
www: www.cleanspace.pl
 
     
   

 

 
 


Spółdzielnia Socjalna "RAZEM"
Od¶nieżanie dróg gminnych

13-113 Janowo, ul. Przasnyska 14
tel.: 89 6264016
e-mail: sekretariat@janowo.pl
www:
 
     
   

 

 
 


Spółdzielnia Socjalna "IMPULS"
Od¶nieżanie

13-200 Działdowo, ul. Jagiełły 30
tel.: 516127764
e-mail:
www:
 
     
   

 

 
 


Spółdzielnia Socjalna "TAMARYSZEK"
Od¶nieżanie, pozimowe porz±dkowanie ulic i chodników

60-688 Poznań, os. Jana III Sobieskiego 105
tel.: 501848197
e-mail: spoldzielnia.tamaryszek@gmail.com
www: www.tamaryszek.spoldzielnie.org
 
     
   

 

 
 


Spółdzielnia Socjalna "POD DACHEM"
Od¶nieżanie

60-682 Poznań, os. Bolesława ¦miałego 2/96
tel.: 61 8667309 ; 601744257
e-mail: poddachem@onet.pl
www:
 
     
   

 

 
 


Spółdzielnia Socjalna "SŁONECZKO"
Od¶nieżanie chodników i posesji

64-700 Czarnków, BrzeĽno, ul. Kwiatowa 1/12
tel.: 660245684 ; 665793945
e-mail: sloneczko@poczta.onet.pl
www:
 
     
   

 

 
 


Spółdzielnia Socjalna "NASZA FIRMA"
Od¶nieżanie dróg, dachów

62-872 Godziesze Małe, ul. 11 Listopada 10
tel.: 697168825
e-mail: sp.naszafirma@wp.pl
www: www.naszafirma.spoldzielnie.org
 
     
   

 

 
 


Spółdzielnia Socjalna "ALFA"
Ręczne od¶nieżanie ulic, chodników, nawierzchni, placów

63-300 Pleszew, ul. Piaski 41
tel.: 507435331
e-mail:
www: alfa.spoldzielnie.org
 
     
   

 

 
 


Spółdzielnia Socjalna "ATLAS"
Od¶nieżanie posesji i ulic

64-735 Miały, ul. Drzymały 2
tel.: 661830491 ; 661535620
e-mail: barbara.przybylska.atlas@wp.pl
www: atlas.pct24.pl
 
     
   

 

 
 


Spółdzielnia Socjalna "ODNOWA"
Od¶nieżanie

78-530 Wierzchowo, ul. Le¶na 16
tel.: 500377003 ; 516941857
e-mail: spol.soc.odnowa@wp.pl
www:
 
     
   

 

 
 


Spółdzielnia Socjalna "FENIKS"
Od¶nieżanie

78-314 Sławoborze, ul. Le¶na 1A/1
tel.: 794777027
e-mail: spoldzielniafeniks@wp.pl
www:
 
     
   

 

 
 


Białogardzka Spółdzielnia Socjalna "FENIKS"
Od¶nieżanie chodników, parkingów, placów, osiedi, prywatnych posesji

78-200 Białogard, ul. Królowej Jadwigi 28
tel.: 696794827
e-mail: biuro@bssfeniks.pl
www: bssfeniks.pl
 
     
Copyright © Wrocław 2010-2020: Spółdzielnia Socjalna WwwPromotion | Wypoczynek Kołobrzeg

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody
na używanie cookies, opisali¶my w Polityce Prywatno¶ci Polityka prywatno¶ci. Korzystaj±c z serwisu akceptujesz jej postanowienia.