Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
Ogólnopolski Katalog Spó³dzielni Socjalnych Spó³dzielnia Socjalna WwwPromotion

Spó³dzielnie Socjalne w Polsce - spis zawiera podstawowe dane teleadresowe w podziale na województwa
Spó³dzielnie Socjalne
wed³ug województw:
Spó³dzielnie Socjalne - woj. ³ódzkie...
L.p.NazwaAdresData wpisu
Nr KRS
telefone-mail
strona www
1.Spó³dzielnia Socjalna
"PRZEDSIŹWZIŹCIE"
91-055 £ód¼
ul. Rybna 7 A-E
2005-08-31
0000240304
601670544
502631556
emisariusz@poczta.onet.pl
2.Wielobranæowa Spó³dzielnia
Socjalna "PI”TKA"
94-213 £ód¼
ul. P³ugowa 10
2005-09-29
0000242012
42 6110857
694451245
multismultum@o2.pl
3.Spó³dzielnia Socjalna
"KOTWICA"
90-252 £ód¼
ul. Jaracza 42
2006-02-01
0000249252
42 6463041
668274343
668577271
potworniusz@o2.pl
4.Spó³dzielnia Socjalna
Energia
91-610 £ód¼
ul. Beskidzka 133
2006-11-02
0000266747
  
5.Wieloresortowa Spó³dzielnia
Socjalna
94-025 £ód¼
ul. Objazdowa 17
2007-02-05
0000273495
  
6.£ódzka Spó³dzielnia
Socjalna "NA PROSTEJ"
91-601 £ód¼
ul. Piliczna 1
2007-04-26
0000278836
42 6597066
509782315
509117939
 
7.Wielobranæowa Socjalna
Spó³dzielnia Pracy
"KONSULTANT"
91-162 £ód¼
ul. Sztaudyngera 34
2007-04-27
0000279772
  
8.Spó³dzielnia Socjalna
"TRIFOGLIO"
91-836 £ód¼
ul. Krawiecka 10abc
2007-10-17
0000290796
42 6160620 
9.Spó³dzielnia Socjalna
MONTER
97-300 Piotrków Tryb.
ul. Rzeczna 8
2008-05-12
0000305607
669339532marylapt@wp.pl
10.Spó³dzielnia Socjalna
MARZENIE
97-217 Lubochnia
ul. Tomaszowska 13
2009-01-13
0000319792
44 7103712
665542822
ss_marzenie@wp.pl
11.Spó³dzielnia Socjalna
SEKWENS
91-202 £ód¼
ul. Warecka 3
2009-07-30
0000334257
42 2394804sssekwens@wp.pl
12.Spó³dzielnia Socjalna
"EXOOP"
91-302 £ód¼
ul. Snycerska 6
2009-08-11
0000334762
42 6610108
504043043
biuro.exoop@gmail.com
13.Wielobranæowa Spó³dzielnia
Socjalna "EKO-START"
97-403 Druæbice
Bukowie Górne 12
2009-08-12
0000334837
793763323
691757886
eko-start@wp.pl
14.Wielobranæowa Spó³dzielnia
Socjalna "SPEED SERVICE"
91-035 £ód¼
ul. Lutomierska 131
2009-09-08
0000336657
507331011
693167088
667017417
wssspeedservicelodz@gmail.com
15.Spó³dzielnia Socjalna
PROMYK NADZIEI
26-300 Opoczno
ul. Wyszyńskiego 2A
2009-10-27
0000339952
44 7556052
514322803
spoldzielnia.socjalna@interia.eu
spoldzielnia-promyknadziei.pl
16.Spó³dzielnia Socjalna
"COMMUNAL SERVICE"
95-060 Brzeziny
ul. Sienkiewicza 10/12
2010-08-13
0000362868
42 2351752
669448808
biuro@communalservice.pl
communalservice.pl
17.Spó³dzielnia Socjalna
"NA WZNIESIENIACH"
92-701 £ód¼
Byszewy 40
2010-08-23
0000363422
797461778
797461780
797461781
biuro@nawzniesieniach.pl
www.nawzniesieniach.pl
18.Spó³dzielnia Socjalna
"FIGA"
90-425 £ód¼
ul. Piotrkowska 101
2010-10-07
0000367425
509248953zarazwracambistro@gmail.com
19.NOVENTA
Spó³dzielnia Socjalna
93-133 £ód¼
ul. Kilińskiego 236/4
2010-10-13
0000367698
42 2367499noventa@uwolnienie.pl
20.Spó³dzielnia Socjalna
"WETERAN"
90-607 £ód¼
ul. Wólczańska 27
2011-01-19
0000376165
518621829 
21.Spó³dzielnia Socjalna
"Z£OTA R”CZKA"
91-312 £ód¼
ul. Urzźdnicza 11/38
2011-03-23
0000381562
42 6545664
518100562
zlotaraczka@o2.pl
22.Tomaszowska Spó³dzielnia
Socjalna "IMPULS"
97-200 Tomaszów Maz.
ul. Cekanowska 5
2011-04-28
0000384828
531001055impuls@tomaszow-maz.home.pl
23.Spó³dzielnia Socjalna
K-5
99-300 Kutno
Go³źbiew Stary 1
2011-06-06
0000388251
534100025kraina.k5@gmail.com
www.krainamlodychodkrywcow.pl
24.Wielobranæowa Spó³dzielnia
Socjalna "SIÓDEMKA"
90-058 £ód¼
ul. Sienkiewicza 61a
2011-06-09
0000388418
668483819
888551149
noclegi.siodemka@wp.pl
25.Wielobranæowa Spó³dzielnia
Socjalna "DELA"
95-100 Zgierz
ul. Ks. Rembowskiego 1
2011-06-16
0000388884
42 2806079raznawozie@miastotkaczy.pl
26.Spó³dzielnia Socjalna
ISSA
90-215 £ód¼
ul. Rewolucji 1905 r. 48/27
2011-09-27
0000397379
42 2398708
887518577
 
27."EUREX NIERUCHOMO¦CI"
Spó³dzielnia Socjalna
91-063 £ód¼
ul. Zachodnia 40
2011-10-03
0000398040
505939699
790666023
eurex@home.pl
eurex.gratka.pl
28.Wielobranæowa Spó³dzielnia
Socjalna OGNIWO
90-062 £ód¼
ul. Piotrkowska 138/140
2011-10-14
0000399091
601385310klubdom@gmail.com
www.facebook.com/klubDOM
29.Kaletnicza Spó³dzielnia
Socjalna "SKORPIONS"
97-300 Piotrków Tryb.
ul. Wojska Polskiego 85
2011-10-28
0000400508
504482343
797352061
spoldzielnia.skorpions@gmail.com
www.skorpions.com.pl
30.Wielobranæowa Spó³dzielnia
Socjalna "WIKTORIA"
26-337 Niewierszyn
Niewierszyn 27A/1
2012-02-20
0000411172
514365780wsswiktoria@gmail.com
www.wsswiktoria.ubf.pl
31."WIOS£O DLA £ODZI"
Wielobranæowa Spó³dzielnia
Socjalna
90-631 £ód¼
ul. A. Struga 27a
2012-06-26
0000425235
502136081
505095222
wioslodlalodzi@interia.pl
32.Spó³dzielnia Socjalna
"FERWORK"
92-318 £ód¼
al. Pi³sudskiego 135
2012-08-09
0000429528
796633631prophete@o2.pl
33.Spó³dzielnia Socjalna
5TY KOLOR
94-222 £ód¼
ul. Fizylierów 3
2012-08-23
0000430089
607724520
726727558
biuro@5kolor.pl
www.5kolor.pl
34.Spó³dzielnia Socjalna
"PRACOWNIA SITODRUKU"
92-318 £ód¼
al. Pi³sudskiego 135
2012-09-13
0000432661
731574746
533345209
blot.pracownia@gmail.com
www.blotpracownia.pl
35."LARIGO GROUP"
Spó³dzielnia Socjalna
93-408 £ód¼
ul. Wierzbowa 18
2012-09-21
0000433968
  
36."TIME"
Spó³dzielnia Socjalna
93-231 £ód¼
ul. D±browskiego 225/243/106
2012-09-25
0000433912
730891730time@ti-me.pl
37.Spó³dzielnia Socjalna
"ECO-£AD"
90-223 £ód¼
ul. Rewolucji 1905 r. 78/80
2012-09-27
0000434554
  
38.Be³chatowska Spó³dzielnia
Socjalna "RODZINA"
97-400 Be³chatów
ul. Czapliniecka 19A
2012-10-02
0000434651
  
39."Centrum Wspierania Ruchu
Rowerowego CWRR"
Spó³dzielnia Socjalna
98-200 Sieradz
ul. Dominikańska 1
2012-12-24
0000445643
516491431
512085845
kontakt@cudosfera.org
40.Spó³dzielnia Socjalna
"ROBELIA"
92-701 £ód¼
Byszewy 1/42
2012-12-28
0000445904
509035132
667953244
robelia.soc@gmail.com
41.Spó³dzielnia Socjalna
"WIERUSZOWIAK"
98-400 Wieruszów
ul. Kźpińska 2
2013-01-14
0000447257
  
42.Spó³dzielnia Socjalna
"TAK JAK W DOMU"
98-200 Sieradz
ul. 23 Stycznia 11/2A
2013-01-22
0000448424
 lorak1@wp.pl
43.Spó³dzielnia Socjalna
"ZAMKOWA KRAINA"
93-536 £ód¼
ul. Karpacka 61
2013-01-23
0000448518
690072547
690072363
zamkowakraina@interia.pl
44.Spó³dzielnia Socjalna
"DOGONIĘ MARZENIA"
99-335 Witonia
ul. Centralna 13
2013-01-29
0000449187
790452424
790462424
malyksiazewitonia@interia.pl
45.Spó³dzielnia Socjalna
"VARIA"
90-558 £ód¼
ul. 28 Pu³ku Strzelców
Kaniowskich 71/73
2013-01-31
0000449520
660777986biuro.varia@gmail.com
spoldzielniavaria.pl
46.Spó³dzielnia Socjalna
EMPORIA
90-569 £ód¼
ul. Pogonowskiego 80/12
2013-03-08
0000453804
42 2910342 
47.Spó³dzielnia Socjalna
"EDU-PASJA"
26-300 Opoczno
ul. Kolberga 3A/3
2013-03-20
0000455091
44 6172358
790815428
przedszkole-tygrysek@wp.pl
tygrysek-opoczno.pl
48.Spó³dzielnia Socjalna
CAMERAL STUDIO 7
93-126 £ód¼
ul. Przybyszewskiego 91/99/2
2013-03-20
0000455393
512205310
606256355
harpaw.ph@gmail.com
49.Spó³dzielnia Socjalna
"SOCIAL WORK"
98-200 Sieradz
ul. Ko¶ciuszki 5
2013-03-20
0000456768
500432789 
50."HEAVEN"
Spó³dzielnia Socjalna
91-726 £ód¼
ul. Wojska Polskiego 190
2013-04-03
0000456971
42 6172283 
51.Spó³dzielnia Socjalna
"£ÓDZKA SZANSA"
93-504 £ód¼
ul. Cieszkowskiego 2 A
2013-04-30
0000457010
42 6323359
668399211
fundacja-kobiet@wp.pl
spoldzielnia-szansa.pl
52.Spó³dzielnia Socjalna
"JEDZONKOWO"
93-167 £ód¼
ul. Przyborowskiego 6/2
2013-06-04
0000464651
  
53.Handlowo-Us³ugowa
Spó³dzielnia Socjalna
"SAMO ZDROWIE"
90-007 £ód¼
pl. Komuny Paryskiej 5A
2013-06-05
0000462480
507075325 
54.Spó³dzielnia Socjalna
ODBLASK
90-223 £ód¼
ul. Rewolucji 1905 r. 78/80
2013-06-06
0000464880
509192834info@kinobodo.pl
kinobodo.pl
55."COLOR TRIP"
Spó³dzielnia Socjalna
98-235 B³aszki
Kostrzewice 12
2013-06-06
0000465073
  
56.OWOCNI
Spó³dzielnia Socjalna
95-015 G³owno
ul. Sikorskiego 45/49/15
2013-06-11
0000465527
665626102magdalena@owocni.org
57.DOM NA ZDROWIU
Spó³dzielnia Socjalna
94-307 £ód¼
ul. Su³kowskiego 60
2013-06-11
0000465620
882088555
799206069
kontakt@domnazdrowiu.pl
domnazdrowiu.pl
58.Spó³dzielnia Socjalna
ZGIERSKA NADZIEJA
95-100 Zgierz
ul. D³uga 29
2013-06-19
0000466289
42 7164242spoldzielnia@zgierskanadzieja.pl
zgierskanadzieja.pl
59.Spó³dzielnia Socjalna
"MUZYKOMANIA"
91-341 £ód¼
ul. Brukowa 14
2013-06-28
0000467628
608115449muzykomania1@gmail.com
www.muzykomania.eu
60."MIŹDZYNARODOWE
CENTRUM ROZWOJU"
Spó³dzielnia Socjalna
99-300 Kutno
ul. Æó³kiewskiego 5/4
2013-07-02
0000468311
24 2524479biuro@mcrkutno.pl
przedszkolekutno.pl
61.OREGO
Spó³dzielnia Socjalna
90-269 £ód¼
ul. Piotrkowska 20/22
2013-07-26
0000470918
 orego-biuro@wp.pl
62.Spó³dzielnia Socjalna
"WOOLF"
90-702 £ód¼
ul. Legionów 42/39/39A
2013-08-08
0000472794
605244841r.glinkowska@woolf.pl
www.woolf.pl
63.VITASANA
Spó³dzielnia Socjalna
90-269 £ód¼
ul. Piotrkowska 16
2013-08-19
0000473756
887696922biuro.vitasana@gmail.com
info@wloszczyzna.it
64.NOWA ERA
Spó³dzielnia Socjalna
95-080 Tuszyn
ul. 3 Maja 3
2013-09-18
0000477068
  
65.TIFT REKLAMY KUTNO
Spó³dzielnia Socjalna
99-300 Kutno
ul. Wyszyńskiego 11
2013-10-08
0000479776
608831698
668036191
tift@vp.pl
www.tift-reklama.pl
66.Rawsko-Bialska Spó³dzielnia
Socjalna "NADZIEJA I PRACA"
96-200 Rawa Maz.
ul. Katowicka 24E
2013-12-11
0000489993
46 8142619biuro@spoldzielniarawa.pl
spoldzielniarawa.pl
67.Spó³dzielnia Socjalna
"FADO"
90-040 £ód¼
ul. Nawrot 94/96
2013-12-18
0000491711
787221840
695055067
biuro@spoldzielniafado.pl
spoldzielniafado.pl
68.Spó³dzielnia Socjalna
BE HAPPY
99-300 Kutno
ul. Grota Roweckiego 3
2014-03-17
0000502282
609770087kontakt@behappykutno.pl
behappykutno.pl
69.Spó³dzielnia Socjalna
GREEN SERVICE
98-400 Wieruszów
ul. Sportowa 4
2016-09-20
0000637904
535255424ss.greenservice@gmail.com
www.greenservice-wieruszow.pl
70.Spó³dzielnia Socjalna
"EDUKREATOR"
97-300 Piotrków Tryb.
ul. Narutowicza 23
2016-10-21
0000643340
664087406edukreator@wp.pl
71.Spó³dzielnia Socjalna
"KORZENIE"
97-220 Rzerzyca
ul. Mo¶cickiego 53
2016-11-23
0000645779
798416033
698691527
biuro.korzenie@slowianszczyzna.pl
slowianszczyzna.pl/spskorzenie
72.Spó³dzielnia Socjalna
ZIELONE PABIANICE
95-200 Pabianice
ul. Partyzancka 31
2016-11-24
0000648628
510747722kontakt@zielonepabianice.org
www.zielonepabianice.org
73.Spó³dzielnia Socjalna
POP
91-415 £ód¼
pl. Wolno¶ci 6
2016-11-25
0000648831
690433059popart.lodz@gmail.com
74.Spó³dzielnia Socjalna
ARKAN GREEN
97-200 Tomaszów Maz.
al. Pi³sudskiego 34
2016-12-05
0000650626
44 7241500biuro@arkangreen.pl
arkangreen.pl
75.Wielobranæowa Spó³dzielnia
Socjalna "FIERO!"
93-552 £ód¼
ul. Przyszkole 17/25
2016-12-12
0000650831
504517675pizzeria@fieropizza.pl
www.fieropizza.pl
76.Spó³dzielnia Socjalna
"PI”TKOWSKA"
95-015 G³owno
ul. Pi±tkowska 29
2016-12-08
0000650882
42 7191267
608493638
 
77.Spó³dzielnia Socjalna
PUERCO
95-010 Stryków
Kie³mina 14
2016-12-08
0000651360
  
78."PECUNIA"
Spó³dzielnia Socjalna
91-334 £ód¼
ul. Limanowskiego 107/2U
2016-12-16
0000653168
 ggembalski@o2.pl

Reprezentantów Spó³dzielni Socjalnych zainteresowanych uzupe³nieniem danych w katalogu prosimy o przesy³anie stosownych informacji do administratora witryny: biuro@promotion.org.pl e-mail
Copyright © Wroc³aw 2010-2020: Spó³dzielnia Socjalna WwwPromotionRźkawice ochronne Wroc³aw

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich uæywania wraz z informacjami o sposobie wyraæania i cofania zgody
na uæywanie cookies, opisali¶my w Polityce Prywatno¶ci Polityka prywatno¶ci. Korzystaj±c z serwisu akceptujesz jej postanowienia.